Spadek liczby transferów OFE w majowej sesji

0
1095

W majowej sesji transferowej OFE, liczba osób decydujących się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wyniosła 12,5 tys. To najmniej w całej historii funkcjonowania II-filarowego rynku. Podczas sesji transferowych z ostatnich 5 lat, fundusze zmieniało średnio 130 tys. osób. Ponad 10-krotny spadek liczby transferów, to efekt wprowadzenia zakazu akwizycji od początku tego roku.

Zmniejszenie liczby transferów szło w parze ze znacznymi przetasowaniami wśród funduszy. Podczas majowej sesji w drodze transferów, najwięcej członków pozyskało ING OFE – blisko 3,1 tys. osób. Bilans przyjść i odejść również był najwyższy i wyniósł ponad 2,6 tys. osób. To pierwsza sesja transferowa od sierpnia 2009 roku, kiedy saldo sesji transferowej dla ING OFE było dodatnie. Fundusz ten osiąga ponadprzeciętne wyniki i bardzo dobrze wypada w naszych comiesięcznych rankingach.

Bardzo dobrze w ostatniej sesji wypadł również OFE PZU „Złota Jesień”, który tą droga powiększył liczbę uczestników o +1,7 tys. osób. Fundusz ten notował ujemne bilanse przyjść i odejść od sierpnia 2010 roku.

 

Dodatnim saldem transferów mogło się jeszcze pochwalić 8 OFE. W OFE Warta liczba członków, którzy odeszli z funduszu była zbieżna z liczba pozyskanych uczestników. W 3 funduszach saldo zmian było natomiast ujemne. Podobnie jak w poprzednich okresach, najgorsze saldo transferowe odnotował jeden z największych funduszy – Aviva OFE. W majowej sesji transferowej fundusz ten wybrało zaledwie 65 osób, podczas gdy aż -4,9 tys. zdecydowało się na przejście do innego funduszu. W sumie Avivie ubyło ponad -4,8 tys. członków. Ujemny bilans przyjść i odejść odnotowała również AXA OFE, tracąc na rzecz innych funduszy emerytalnych ponad -4,8 tys. osób. To o tyle zaskakujące, iż od 2003 roku każdą sesję fundusz ten kończył z większą liczbą uczestników.

W sumie od listopada 1999 roku fundusz zmieniło ponad 4,6 mln uczestników.

źródło: Analizy Online