Straty na rynku ubezpieczeń spowodują podwyżki składek za ubezpieczenie OC

0
1090

Rynek obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych wciąż przynosi straty. – Skoro 30 proc. rynku ubezpieczeniowego jest nierentowne, to tak biznesu w długim terminie prowadzić nie można – mówi Artur Olech, prezes Grupy Generali w Polsce. To oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się kolejnych podwyżek składek OC. Tym bardziej, że dziś zaczynają obowiązywać ubezpieczycieli nowe, wyższe sumy gwarancyjne.

Limity odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkody w wypadkach komunikacyjnych wzrastają dwukrotnie.

– To jest zmiana, która bezpośrednio wpłynie na komfort klientów dlatego, że zwiększenie sum gwarancyjnych spowoduje, że maksymalna odpowiedzialność ubezpieczycieli, szczególnie przy dużych szkodach osobowych w dużych zdarzeniach komunikacyjnych rośnie do 5 mln euro – wyjaśnia Artur Olech, prezes Grupy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Z 500 tys. euro do 1 mln euro rośnie również suma gwarancyjna za szkody majątkowe. Na zmiany ubezpieczyciele przygotowują się od kilku lat. Mimo to, w opinii Artura Olecha, będzie to kolejny element, który za jakiś czas wpłynie na ceny ubezpieczeń.

– Rynek wyprzedzając te zmiany pewne ruchy wykonał. Jednak to jest kolejna rzecz, która będzie wpływała na zachowania firm ubezpieczeniowych w kontekście taryfowania, czyli cen w biznesie komunikacyjnym. Nie chcę mówić, że od jutra ceny wzrosną, ale to na pewno będzie uwzględnione w cenach – prognozuje prezes Generali w Polsce.

To oznacza, że trend podwyżek cen z ubiegłego roku możemy obserwować również w tym. W opinii Artura Olecha, wszystko będzie zależało od poszczególnych ubezpieczycieli i od prowadzonej przez nich polityki cenowej.

– Mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu złotych podwyżki maksymalnie. Jeżeli dzisiaj za OC płacimy 500 zł, a w przyszłości będziemy średnio płacić 600-700 zł, a maksymalnie odszkodowanie może wynieść 5 mln euro, to raczej mówimy o niewielkich kwotach. Podwyżki cen mogą być relatywnie wysokie procentowo, ale to jest w rzeczywistości koszt paczki papierosów – podkreśla Artur Olech.

Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych twierdzą również, że za podwyżkami przemawia fakt, że składki w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Kilkadziesiąt procent więcej od nas płacą również kierowcy w Czechach i na Słowacji.

Mimo że ceny ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnim roku i w pierwszych miesiącach tego roku wzrosły o kilkanaście procent, wciąż jest to sektor, który przynosi ubezpieczycielom straty. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w ubiegłym roku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców stracili blisko 500 mln zł. W 2010 roku strata była dwa razy większa.

– Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, a szczególnie OC, jest ciągle rynkiem nierentownym. Średnio wszyscy na rynku, może z kilkoma wyjątkami, ciągle tracą 8 groszy na 100 zł, które zarabiają – wyjaśnia Artur Olech.

Wpływa na to również rosnąca liczba i kwoty odszkodowań. Średnie świadczenie roczne z tytułu OC wynosi niespełna 5 tys. zł. To sprawia, że ubezpieczyciele wciąż do biznesu komunikacyjnego dokładają.

– Jakoś sobie to offsetujemy w innych liniach biznesu, ale jeśli 30 proc. rynku ubezpieczeniowego to jest ubezpieczenie OC i to jest nierentowne, to tak oczywiście biznesu w długim terminie prowadzić nie można – mówi prezes Generali.

W ubiegłym roku z dołka wyszedł rynek ubezpieczeń autocasco. Na sprzedaży polis AC ubezpieczyciele byli ponad 300 mln zł plusie, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł.

Jak wskazuje Polska Izba Ubezpieczeń, w I kwartale 2012 roku ubezpieczyciele wypłacili 1,3 mld zł brutto odszkodowań i świadczeń z tytułu OC oraz ponad 920 mln zł z polis AC.

Źródło: NEWSERIA