Produkt strukturyzowany TUnŻ Warta dla klientów Expandera

0
1043

TUnŻ WARTA podjęła współpracę z firmą doradztwa finansowego Expander. Klienci Expandera będą mogli bezpiecznie ulokować swoje oszczędności w produkcie strukturyzowanym ubezpieczyciela, w którym wysokość premii zależy od ceny ropy.

SKARB PÓŁNOCY to 3 letnia grupowa polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową. Konstrukcja produktu pozwala wykorzystać tendencje wzrostowe cen ropy na rynku, a tym samym daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnej premii. Dodatkowym atutem oferty jest pełna ochrona kapitału na koniec umowy, stąd też Skarb Północy kierowany jest do osób oczekujących atrakcyjnych, a zarazem bezpiecznych form ulokowania kapitału.

Konstrukcja produktu

Na koniec umowy klientowi zostanie wypłacona kwota równa składce alokacyjnej (tj. wpłaconej kwocie pomniejszonej o opłatę wstępną), powiększona o premię. Wysokość premii, będzie zależała od zachowania się ceny ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie.

Jeżeli na koniec trwania ubezpieczenia cena ropy naftowej wzrośnie i jej wzrost nie przekroczy 40%, to klient otrzyma premię odpowiadającą procentowemu wzrostowi ceny ropy.

Jeżeli natomiast w którymkolwiek momencie trwania okresu ubezpieczenia wzrost ceny ropy Brent przekroczy barierę 40%, to na koniec umowy klient otrzyma premię równą udziałowi – od 30% do 40% – we wzroście ceny ropy. Ostateczny poziom partycypacji klienta we wzroście ceny ropy przy przekroczeniu bariery zostanie określony w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia tj 31 lipca 2012 r.

Jednocześnie konstrukcja produktu zakłada ochronę kapitału .Oznacza to, że jeśli nie będą spełnione warunki pozwalające na naliczenie premii, czyli wartość ceny ropy nie wzrośnie lub spadnie poniżej wartości początkowej, to klient na koniec umowy otrzyma wartość składki pomniejszoną o opłatę wstępną.

Ochrona ubezpieczeniowa

Przez cały okres ubezpieczenia klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie zostanie wypłacone osobie wskazanej w deklaracji przystąpienia. Świadczenie to zwolnione jest z podatku od spadku i darowizn.

Minimalna wysokość jednorazowej składki w Skarb Północy to 5.000 złotych.

Oferta dostępna będzie od 11 czerwca do 20 lipca we wszystkich oddziałach firmy Expander.

 Źródło: Warta