Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE z nowym właścicielem

0
1255

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe jest nowym właścicielem polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE S.A. (w skrócie Polisa – Życie). W ramach tej transakcji Vienna Insurance Group przejęła około 92% akcji towarzystwa.

– Wraz z przejęciem Polisy Życie rozbudowujemy nasz potencjał dystrybucyjny i umacniamy swoją obecność na szybko rozwijającym się polskim rynku ubezpieczeń na życie. W segmencie ubezpieczeń majątkowych jesteśmy już w czołowej trójce – wyjaśnia strategiczne motywy przejęcia dr Peter Hagen, prezes zarządu Vienna Insurance Group.  – Polska jest i pozostanie dla naszego koncernu bardzo atrakcyjnym rynkiem. Niezwykły rozwój naszych spółek w poprzednich kwartałach, a także pomyślny rozwój gospodarczy tego kraju dobitnie to potwierdzają – dodaje.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa – Życie z siedzibą w Warszawie zostało założone w roku 1995. Portfel produktów koncentruje się na ubezpieczeniach grupowych, co stanowi uzupełnienie oferty Vienna Insurance Group. W 2011 roku zatrudniająca ponad 120 pracowników Polisa Życie zebrała składki w wysokości ok. 27 mln euro. Różnorodny system dystrybucji tej spółki obejmuje ogólnokrajową sieć agentów, 16 biur regionalnych i 30 przedstawicielstw.

Z ok. 38 mln ludności Polska jest jednym z największych rynków Europy Środkowo-Wschodniej i podstawowym rynkiem Vienna Insurance Group. W ramach Vienna Insurance Group Polska zajęła w roku 2011 wyśmienite 4. miejsce, natomiast w segmencie ubezpieczeń innych niż na życie polskie spółki grupy VIG plasują się na 3. pozycji.

W 1. kwartale 2012 r. spółki Vienna Insurance Group w Polsce zainkasowały składki o wartości 319,6 mln euro, co stanowi wzrost o 23,6 %. Wyraźny wzrost składek z ubezpieczeń na życie (64,9 %) uwidacznia znaczny potencjał w tym segmencie. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ponad dwie trzecie do 16,3 mln euro.

Vienna Insurance Group (VIG) jest najwyżej notowanym przedsiębiorstwem w indeksie ATX giełdy wiedeńskiej. Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych Europy Środkowo-Wschodniej. Poza swoim rynkiem macierzystym – Austrią – Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe, w których posiada udziały w Albanii, Bośni-Hercegowinie, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Ponadto Wiener Städtische Versicherung posiada swoje oddziały we Włoszech i w Słowenii, a Donau Versicherung – we Włoszech.

Na rynku austriackim Vienna Insurance Group reprezentują Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

Źródło: Vienna Insurance Group