Wyniki finansowe Pioneer Pekao TFI po II kwartale 2012 roku

0
943

Na koniec czerwca 2012 r. aktywa funduszy i subfunduszy największego w Polsce TFI – Pioneer Pekao wyniosły 14,1 mld złotych. W samym czerwcu sprzedaż netto była ujemna – minus 140 mln złotych.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku klienci zakupili jednostki o wartości ponad 2 mld złotych. W czerwcu wyraźnie niższa sprzedaż brutto, przy mniejszym jednak niż miesiąc wcześniej poziomie odkupień, spowodowała, iż saldo wpłat i umorzeń było ujemne i wyniosło niecałe 140 mln złotych.

Minione półrocze pokazuje, iż umiarkowane wzrosty na rynkach kapitałowych nie zmieniają awersji do ryzyka klientów funduszy inwestycyjnych. Od kilku miesięcy obserwujemy umiarkowany poziom umorzeń przy dosyć wyraźnej fluktuacji nabyć. Sytuacja ta może być kontynuowana także w drugim półroczu, jeśli otoczenie ekonomiczne nie ulegnie poprawie – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

W czerwcu najlepsze wyniki uzyskały fundusze Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, 8,88% oraz Pioneer Dynamicznych Spółek, 5,95%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy bardzo dobre wyniki przyniosły oferowane przez Pioneer Pekao TFI fundusze inwestujące zagranicą. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus wzrósł w tym czasie o 24,95%, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego o 20,16%, a Pioneer Akcji Amerykańskich o prawie 18%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec czerwca wyniosła ponad 14,1 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao