Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie w ofercie Citi Handlowy

0
1005

Citi Handlowy przygotował przy współpracy z PZU kolejną subskrypcję w ramach Indywidualnego Inwestycyjnego Ubezpieczenia na życie „Czas na surowce II”, która potrwa do 30 lipca włącznie. Dla klientów banku, którzy przystąpią do subskrypcji, dostępna będzie także nowa oferta Lokaty Promocyjnej.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie „Czas na surowce II” to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z możliwością osiągnięcia Bonusa Inwestycyjnego, który jest uzależniony od poziomów  cen trzech surowców: Złota, Miedzi i Ropy Brent. Okres trwania umowy to jeden rok, z możliwością przedłużenia o kolejny rok lub dwa, w zależności od spełnienia warunku wypłaty Bonusa Inwestycyjnego.

Potencjalny bonus inwestycyjny zostanie wypłacony jeżeli ceny wszystkich trzech surowców mierzone w danym dniu obserwacji będą równe lub powyżej poziomu cen tych surowców z dnia ustalenia poziomu początkowego. W przypadku spełnienia tych warunków i wypłaty bonusa, klient poza 100% zainwestowanej składki otrzyma dodatkowy bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od czasu trwania umowy. Potencjalny zysk w skali roku będzie mieścił się w przedziale 6%-9% zainwestowanej składki.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, potencjalna wypłata Bonusa Inwestycyjnego jako części świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i w przyszłości może ulec zmianie.

Szczegółowe zasady na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU). Klienci mogą zapoznać się z OWU w oddziałach Citi Handlowy. Ze szczegółami zasad funkcjonowania produktu, ryzyka inwestycyjnego, kosztów związanych z produktem oraz opisem formuły obliczania Bonusa Inwestycyjnego można zapoznać się w oddziale Citi Handlowy.

Źródło: Citi Handlowy