Rozwiązania pozwalające uzyskać zysk z inwestycji

0
998

Coraz więcej Polaków decyduje się na inwestowanie kapitału w fundusze. Instytucje finansowe oferują więc nowe rozwiązania, które pozwalają na uzyskanie zysku zarówno w krótkim, jak i dłuższym czasie. Gdzie teraz warto ulokować pieniądze?

Produkty z ochroną kapitału

Propozycją dla osób, które chcą zdywersyfikować swój portfel i inwestować w różne instrumenty finansowe bez ryzyka utraty kapitału są produkty strukturyzowane w formie ubezpieczenia. Korzystając z tego typu rozwiązań  można zarabiać np. na rosnących cenach surowców.

„Razem z bankami przygotowujemy produkty, które chronią kapitał i jednocześnie dają szansę na uzyskanie zysku w krótkim okresie – nawet jednego roku czy dwóch lat. Przykład stanowi ubezpieczenie „Inwestycja w Ropę 2” stworzone we współpracy z Alior Bankiem. W tym przypadku klient nie musi bać się ryzyka kursowego, ma bowiem zapewnioną gwarancję kapitału w dniu wykupu oraz możliwość wycofania się z inwestycji raz w miesiącu. Dodatkowo, klient zyskuje zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci oraz korzyści prawno-podatkowe, czyli wskazanie dowolnej osoby uposażonej oraz wyłączenie wartości inwestycji z postępowania spadkowego” – mówi Danuta Żukowska, dyrektor Departamentu Bancassurance w ING Życie. „Subskrypcja na produkt ruszyła pod koniec lipca i potrwa do 24 sierpnia 2012 roku.”

Ubezpieczenia z częścią inwestycyjną

Dla osób, które chcą gromadzić kapitał w dłuższym czasie np. oszczędzając na emeryturę, rozwiązaniem mogą być ubezpieczenia posiadające możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne. Przykładowo w ramach polisy „Sposób na Przyszłość” oferowane jest specjalne rozwiązanie „ING Perspektywa”. To pierwszy na polskim rynku parasol funduszy lokujących środki klientów w oparciu o zasady cyklu życia. Jego koncepcja oraz sposób działania powstały z myślą o regularnym oszczędzaniu na wybrany cel.

„Określając horyzont finansowy automatycznie jest określana alokacja składki i dywersyfikacja portfela bazująca na cyklu życia. Strategia inwestycyjna zmienia się wraz z upływem czasu z ryzykownej w bezpieczną i tym samym jest dostosowana do długości inwestycji. Początkowo portfel funduszy zawiera więcej funduszy akcji. Wraz z upływem czasu rośnie udział funduszy obligacji i gotówkowych, co pozwala najpierw skoncentrować się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu, na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji” – mówi Katarzyna Osińska, Product Manager w ING Życie.

Źródło: ING Życie