60 tyś. nowych członków przydzielonych do PKO BP Bankowy OFE

0
1071

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny pozyskał prawie 60 tysięcy nowych członków w losowaniu przeprowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 31 lipca 2012 roku. Jest to już 13 losowanie, w którym PKO BP Bankowy OFE bierze udział. Wyróżnienie to jest konsekwencją dobrych wyników inwestycyjnych, osiągniętych przez fundusz na rzecz członków, które są podstawowym kryterium kwalifikującym do losowania.

Losowanie jest przeprowadzane przez ZUS dwukrotnie w ciągu roku – na koniec stycznia i na koniec lipca. Udział w nim biorą osoby, które nie dopełniły obowiązku podpisania umowy z OFE w ciągu siedmiu dni od podjęcia zatrudnienia, są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i urodziły się po 31 grudnia 1968 r.

Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i ich udział w rynku pod względem wysokości aktywów netto jest nie większy niż 10 procent. W ostatnim losowaniu oprócz PKO BP Bankowego OFE wzięły udział jeszcze dwa inne fundusze emerytalne.

Losowanie OFE jest równorzędnym do zawarcia umowy z OFE sposobem przystąpienia do funduszu emerytalnego, w wyniku którego osoba wylosowana uzyskuje pełny udział w otwartym funduszu emerytalnym. Od kilku lat PKO BP Bankowy OFE systematycznie uzyskuje dobre wyniki inwestycyjne. Na koniec września 2011 r. zajął pierwsze miejsce z wynikiem 16,138%, a na koniec marca 2012 r. czwarte miejsce z wynikiem 31,747% pod względem trzyletniej stopy zwrotu w zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to najważniejszy, regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności otwartych funduszy emerytalnych, który jest również podstawą do zakwalifikowania funduszu do udziału w losowaniu.

– Wyniki inwestycyjne są najważniejszym kryterium oceny jakości zarządzania środkami klientów. PKO BP Bankowy OFE został laureatem nagrody „Fundusz Emerytalny roku 2012 w Polsce”. Prestiżowy tytuł przyznawany przez londyński magazyn „World Finance” jest dowodem uznania dla najlepszych wyników inwestycyjnych oraz najwyższej jakości obsługi Klientów. Cieszymy się, że doceniło nas zagraniczne gremium ekspertów. Jesteśmy dumni z wyróżnienia, które również dzięki nam trafiło na polski rynek finansowy – powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PKO BP BANKOWY PTE.

źródło: PKO BP BANKOWY PTE SA