Zgoda KNF na sprzedaż jednostek funduszu inwestycyjnego otwartego w Altus TFI

0
1020

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ma zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie ALTUS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym. Sprzedaż jednostek nowego funduszu rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni.

Działające od ponad trzech lat na polskim rynku niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA już wkrótce wejdzie w segment funduszy inwestycyjnych otwartych. W dniu 30 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Altus TFI SA zezwolenie na utworzenie i zarządzanie nowym funduszem – ALTUS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym.

– Cieszymy się z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i zaufania, jakim nas obdarzyła. Fundusze typu absolute return, które zakładają wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę, to w Polsce produkt ciągle nowy. Nasza oferta będzie odpowiedzią na oczekiwania inwestorów zainteresowanych tego typu strategiami. W tym zakresie jesteśmy specjalistami, na co dowodem jest kilkuletnia historia naszych funduszy zamkniętych o podobnej charakterystyce – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI SA.

– Przed nami jeszcze rejestracja funduszu w sądzie. Liczymy, że wystartujemy ze sprzedażą w ciągu kilku tygodni. Dystrybucja jednostek ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego będzie odbywała się w oparciu o sieć zewnętrzną – poprzez dotychczasowych oraz nowych partnerów – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Na koniec czerwca br. Altus TFI SA zarządzał 26 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (ich liczba zwiększyła się w I półroczu br. o 4), przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Łączna wartość aktywów netto (WAN) tych funduszy wynosiła 1,63 mld zł, rosnąc od początku roku o 630 mln zł. Flagowymi produktami Altus TFI SA są: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 oraz dedykowany fundusz Altus ASZ Rynku Polskiego 2.
Zarządzający aktywami Altus TFI S.A. stosują strategię long/short, która zakłada wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach giełdowych i długu. Efekt? Dzięki wypracowywanym stopom zwrotu oraz udanym emisjom certyfikatów Altus TFI SA jest jednym z liderów rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce. Na koniec czerwca br. łączna wartość aktywów netto jego funduszy typu absolute return wynosiła 858,9 mln zł, rosnąc od początku roku o 471,2 mln zł. – Dlatego wchodząc w segment funduszy otwartych chcemy oprzeć się na naszych doświadczeniach w zarządzaniu funduszami typu absolute return. W pierwszej kolejności zaoferujemy klientom subfundusze akcyjne i dłużne o zbliżonych strategiach inwestycyjnych do stosowanych w funduszach Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Początkowo w ramach ALTUS FIO Parasolowy będą dostępne cztery subfundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej: Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Akcji oraz Short – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI SA.

Źródło: Altus TFI