Polisę na życie warto wykupić jak najwcześniej

0
1151

Ubezpieczenia na życie, jak każda polisa, opierają się na statystykach. To one są podstawą do obliczenia składki. Im większe jest prawdopodobieństwo, że w okresie ochrony wystąpi zdarzenie od którego chcemy być ubezpieczeni – np. śmierć, tym Ubezpieczyciel zaproponuje wyższą składkę. Tzw. tablice trwania życia pokazują m.in., że 0,22% mężczyzn w wieku 35 lat umiera. Pozostali żyją średnio jeszcze przez 37,68 lat. Ale w wieku 60 lat już 2% mężczyzn umiera, a pozostali żyją jeszcze średnio 17,69 lat. (Dane pochodzą ze strony ubezpieczeniazyciowe.pl).

Wiek nie jest barierą, ale…

Bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu na życie jest wiek. Ma on wpływ na wyliczenie składki. Nie jest barierą uniemożliwiającą jego zawarcie, jednak trzeba liczyć się z tym, że im więcej mamy lat, tym składka za polisę może być większa. Podobnie jest w przypadku, gdy wykupujemy polisę na rok i ją odnawiamy. Wówczas może się zdarzyć, że w kolejnym roku zapłacimy za polisę więcej niż w roku poprzednim ze względu na czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, np. ze względu na chorobę zdiagnozowaną w trakcie trwania rocznej umowy ubezpieczenia lub właśnie ze względu na wiek. Biorąc to pod uwagę, korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy na kilka lat, dzięki temu nasza składka zostanie uśredniona, czyli będziemy mieli pewność co do tego ile zapłacimy w kolejnych latach. Zakres ubezpieczenia, a więc to od czego chroni nas polisa – np. od wystąpienia następstw nieszczęśliwego wypadku również nie ulegnie zmianie.

– Przy długoterminowych polisach na życie, Ubezpieczyciel w zasadzie nie ma możliwości zmiany warunków ubezpieczenia – mówi Konrad Bednarowski, główny specjalista ds. ubezpieczeń w Biurze Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia. – Dotyczy to też sytuacji pojawienia się nowych okoliczności w trakcie okresu ochrony, które zwiększają prawdopodobieństwo zajścia wypadku ubezpieczeniowego. W razie powstania okoliczności zwiększających ryzyko, np. wystąpienie choroby Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia lub ją zawrzeć, ale na wyższą składkę. Ten problem nie występuje w przypadku polis wieloletnich posiadających gwarancję wysokości składki przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej – dodaje K. Bednarowski.

Umowa na 30 lat dla każdego

Na rynku dostępne są oferty charakteryzujące się gwarancją składki przez cały okres ubezpieczenia. Takie polisy często skierowane są zarówno do młodych osób (od 16 lat), jak i do starszych (nawet do 70 lat), wykonujących różne zawody. Klient może wybrać standardową sumę ubezpieczenia lub ustalić ją pod indywidualne potrzeby. Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bez wykonywania badań medycznych. Niektóre umowy ubezpieczenia mogą obejmować również dodatkowe ryzyka, takie jak np. ryzyko śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwo ubezpieczonego lub o ryzyko przejęcia opłacania składki w wyniku niezdolności do pracy.

Kobiety mogą zapłacić mniej

O tym, jak korzystne jest ubezpieczenie na wiele lat mogą przekonać się kobiety. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że: „płeć nie może być kryterium wyliczania składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie stawki płacone przez mężczyzn i kobiety muszą być równe”. Zrównanie stawek ubezpieczeniowych dla obu płci, zgodnie z wyrokiem Trybunału ma nastąpić pod koniec tego roku i ma obowiązywać w stosunku do nowo zawartych umów ubezpieczenia.
– Wykorzystujemy taką możliwość i zapewniamy kobietom możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia Życie Casco ze zniżką do 50 procent przez cały okres trwania umowy, czyli nawet do 30 lat – mówi K. Bednarowski. Warunkiem jest skorzystanie z tej oferty do 21 grudnia br. Pozwoli to kobietom sporo zaoszczędzić – dodaje K. Bednarowski.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia