Portfel Idei Premium chce odkupić AgioFunds TFI

0
963

AgioFunds TFI zamierza odkupić z dyskontem portfel Idei Premium – budowanie księgi popytu na fundusz zamknięty.

W dniach 20-24 sierpnia AgioFunds TFI i jego partnerzy przyjmują zapisy w ramach budowania księgi popytu na nowy fundusz. Towarzystwo planuje utworzenie funduszu zamkniętego aktywów niepublicznych AGIO Opportunity.

Celem funduszu jest osiągnięcie zysku z nabycia ze znacznym dyskontem, restrukturyzacji i upłynnienia portfela obligacji korporacyjnych funduszu Idea Premium. Składniki lokat oferowanego portfela zostały udostępnione instytucjom-uczestnikom rynku kapitałowego, co według AgioFunds TFI umożliwia określenie ryzyka inwestycyjnego i oszacowanie niezbędnego dyskonta, które zapewni osiągniecie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji.

Deklaracje zainteresowania można składać w siedzibie Towarzystwa oraz u wybranych dystrybutorów. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Towarzystwo skieruje maksymalnie do 99 wybranych inwestorów propozycje nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Oferta będzie miała charakter niepubliczny.
AgioFunds TFI dysponuje własnym, autorskim modelem oceny ryzyka kredytowego emitentów obligacji. Model stosowany przez Towarzystwo ma swoje źródła w procedurach kredytowych banków oraz czerpie z metodologii stosowanej przez agencję ratingową Moody’s.

„Dzięki stosowanemu modelowi oceny nasze fundusze uniknęły sytuacji częściowej lub pełnej niewypłacalności emitentów obligacji, co potwierdza nasze kompetencje w zarządzaniu tego typu produktami” – podsumowuje Adam Dakowicz, prezes Towarzystwa.

Źródło: AgioFunds TFI