Aegon OFE

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Aegon PTE S.A. jest częścią Grupy Aegon. Przedmiotem działalności Aegon jest zarządzanie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym.

 

Wizytówka towarzystwa: Aegon OFE

 

Dane adresowe: AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
ul. Wołoska 5,
02-675 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 490 20 80
faks 22 874 46 40
e-mail: pte@aegon.pl


Dane spółki:

NIP: 521-29-49-094
Kapitał spółki: 110 356 000 zł
Zarząd: Jarosław Kubiak – Prezes Zarządu
Dorota Dziugiełł – Członek Zarządu
Jacek Kuczewski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Michał Biedzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Peter Kadocsa
Jan Monkiewicz
Andrzej Sopoćko
KRS: 000002876
Akcjonariat: 100% AEGON Woningen Nova B.V., spółka pośrednio zależna od AEGON N.V.Oferta towarzystwa Aegon OFE

 


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru – Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny