AEGON TU na Życie S.A

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

AEGON TU na Życie SA rozpoczęło działalność w Polsce w 1999r. W swojej ofercie posiada produkty strukturyzowane, ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia inwestycyjne.

Wizytówka towarzystwa: AEGON TU na Życie

Dane adresowe: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5,
02-675 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 22 490 20 80
Adres korespondencyjny:
Centrum Operacyjne
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
fax. 22 451 19 99


Dane spółki:

NIP: 527-22-79-881
Kapitał spółki: 333 mln zł, opłacony w całości
Zarząd: Michał Biedzki – Prezes Zarządu
Marek Fereniec – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Denst-Szymańska – Członek Zarządu
Ewa Marzec – Członek Zarządu
Anna Sadkowska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Witold Orłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Gabor Kepecs
Marek Głuchowski
KRS: 0000012318
Akcjonariat: 100% AEGON Woningen Nova B.V., spółka pośrednio zależna od AEGON N.V.Oferta towarzystwa AEGON TU na Życie

Ubezpieczenia inwestycyjne:
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 – wpłaty systematyczne
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 PLUS – wpłaty systematyczne
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Prestige – wpłaty systematyczne
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2008 Prestige PLUS – wpłaty systematyczne
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON Firma 2008 – wpłaty systematyczne
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON Lokata 2008 – wpłata jednorazowa
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON Lokata 2008 Prestige – wpłata jednorazowa
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON EURO – wpłata jednorazowa
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON DOLAR – wpłata jednorazowa
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON FRANK – wpłata jednorazowa
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PIN AEGON RENTIER – wpłaty regularne
Ubezpieczenia oszczędnościowo-ochronne:
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Program oszczędnościowo-ochronny AEGON PrO
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – AEGON Gwarantowany program emerytalny PLUS
Ubezpieczenia na życie i zdrowie:
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – AEGON Bezpieczni bliscy
 • Terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie – AEGON Bezpieczni bliscy i ja
 • Pakiet ubezpieczeń – Pod opieką AEGON
Produkty strukturyzowane:
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie Program inwestycyjny AEGON – Struktura 2012
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – AEGON Ekostruktura
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – AEGON Struktura Multisektorowa PLN
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – AEGON Struktura Multisektorowa EUR
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie – AEGON Struktura Multisektorowa II