AgioFunds TFI

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

AgioFunds TFI S.A. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 5 lutego 2008r. Towarzystwo oferuje profesjonalnie i efektywnie zarządzane fundusze inwestycyjne otwarte typu parasolowego.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Dane kontaktowe: Tel: +48 22 531 54 54
Fax: +48 22 531 54 55
e-mail: agiofunds@agiofunds.pl


Dane spółki:

NIP: 1080004399
Kapitał spółki: brak danych
Zarząd:
 • Adam Dakowicz – Prezes Zarządu
 • Mariusz Skwaroń – Wiceprezes Zarządu
 • Marcin Chadaj – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Andrzej Dorosz – Przewodniczący RN
 • Tomasz Kona – Członek RN
 • Iwona Przychocka – Członek RN
KRS: 0000297821
Akcjonariat:
 • Tomasz Kona
 • Adam Dakowicz
 • Mariusz Skwaroń
 • Marcin ChadajOferta towarzystwa:

AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO):
 • AGIO Multistrategia
 • AGIO Kapitał
 • AGIO Delta