Allianz Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA istnieje na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1997r. Należy do grupy ubezpieczeniowej Allianz, która jest obecnie jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeniowo-finansowego. Spółka Allianz Polska oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń, które dzięki swej różnorodności zaspokajają potrzeby każdego klienta. Oferta towarzystwa skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz klientów korporacyjnych.
Wizytówka towarzystwa TUiR Allianz Polska SA:

Dane adresowe: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 22 567 40 00,
faks: 22 567 40 40
infolinia: 801 10 20 30
22 567 67 01Dane spółki:

NIP: 525-15-65-015
Kapitał spółki: 377 240 000,00 zł. opłacony w całości
Zarząd: Paweł Dangel – Prezes Zarządu
Michael Mueller – Wiceprezes Zarządu
Stanisław Borkowski – Wiceprezes Zarządu
Piotr Dzikiewicz – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Świątek – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Karłowicz – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Manuel Bauer
Bruce Bowers
Christian Müller
KRS: 0000028261
Akcjonariat: Allianz New Europe Holding GmbH


Oferta towarzystwa Allianz Polska:
Ubezpieczenia dla osób prywatnych

ubezpieczenia mieszkań budynków i lokali prywatnych :
 • ubezpieczenia domów i mieszkań prywatnych:
 • ubezpieczenie mienia domowego „Wszystko co w domu”
 • ubezpieczenie mieszkania – „Wspólny parasol”
 • ubezpieczenie domu i budynków gospodarczych – „Pod własnym dachem”
 • ubezpieczenie „Home Assistance”
 • ubezpieczenie „Casco jachtów”
 • ubezpieczenia przedłużonej gwarancji dodawane do urządzeń domowych,
ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu
 • Car Assistance – pomoc na drodze w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu
 • Mini Car Assistance – dodatkowe ubezpieczenie assistance do ubezpieczenia OC
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • OC graniczne
 • Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
 • ubezpieczenie kosztów naprawy samochodu
 • informacja prawna
 • ochrona prawna
 • pakiety dealerskie
ubezpieczenia NNW:
 • ubezpieczenie nnw indywidualne
 • ubezpieczenie nnw rodzinne
 • ubezpieczenie nnw dla grup nieformalnych
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie Globtroter
 • ubezpieczenie w podróży na terytorium RP
 • ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców „Traper”
 • pakiety Assistance dodawane do ww. ubezpieczeń
 • ubezpieczenia zdrowotne – Moje Zdrowie
 • Open Business Travel
 • Tramp
 • Ubezpieczenie w podróży na terytorium RP – polisa otwarta
 • Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców „Traper” polisa otwarta
ochrona prawna
 • Mój prawnik i Allianz twierdza – ochrona prawna związana z posiadaniem nieruchomości
 • -Allianz Podatnik – ubezpieczenie dla każdego podatnika
 • -ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych
ubezpieczenia rolnicze:
 • OC rolnika
 • ubezpieczenie budynków gospodarczych
 • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • OC w życiu prywatnym
 • OC zawodowe
 • OC nauczycieli
 • OC księgowego

Ubezpieczenia dla firm:

ubezpieczenia małego biznesu:
 • Allianz Biznes Plus
 • Allianz Firma
 • Firma Assistance
 • umowy dodatkowe do Allianz Biznes Plus
 • sprzęt elektroniczny
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i OC zawodowego:
 • OC działalności gospodarczej i posiadanego mienia
 • OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • OC działalności organizatora i pośrednika turystyki
 • OC przewoźnika drogowego
 • OC spedytora
 • OC zawodowe obowiązkowe
ubezpieczenie ochrony prawnej,
ubezpieczenia transportowe:
 • Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie
 • OC przewoźnika drogowego
 • OC spedytora
ubezpieczenia komunikacyjne dla firm:
 • ubezpieczenie flot samochodowych
 • ubezpieczenie firm leasingowych
 • ubezpieczenie kosztów napraw
ubezpieczenia ogniowe i techniczne:
 • ubezpieczenie majątku jednostek samorządu terytorialnego
 • ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw
 • ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn
 • ubezpieczenie ryzyk budowlanych
 • ubezpieczenie ryzyk montażowych
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
ubezpieczenia finansowe:
 • Gwarancja przetargowa/wadialna
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja celna i akcyzowa
grupowe ubezpieczenia zdrowotne:
 • Allianz opieka zdrowotna
 • Medica Polska
inne:
 • Allianz Biznes Plus
 • Allianz Firma
 • ubezpieczenia rolnicze – zwierzęta gospodarskie
 • Allianz Podatnik – tj. koszty obsługi sporów podatkowych
 • Ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego
 • Grupowe Ubezpieczenie na życie