Allianz OFE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

PTE Allianz Polska SA prowadzi działalność w Polsce od maja 1999r. Zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Allianz Polska.

Wizytówka towarzystwa: Allianz OFE

 

Dane adresowe: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 567 46 00
faks: 22 567 46 49


Dane spółki:

NIP: 526-23-08-368
Kapitał spółki: 73 200 000 zł opłacony w całości
Zarząd: Agnieszka Nogajczyk – Simeonow – Prezes Zarzadu
Grzegorz Zubrzycki – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Paweł Dangel
Michael Mueller
Witold Daniłowicz
Wiesław Zaborowski
Leszek Pawłowicz
Ewa Stachura-Kruszewska
KRS: 0000055443
Akcjonariat: TUiR Allianz Polska S.A. – 58,28%
Allianz SE – 41,72%Oferta towarzystwa Allianz OFE

 


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
  • Ubezpieczenie Allianz Rentier – ubezpieczenie w ramach III filaru
  • Indywidualne konto emerytalne w ramach III filaru
  • Pracownicze Programy Emerytalne w ramach III filaru