Wypowiedzenie umowy Allianz

Każda polisa OC zawarta na okres roczny, powinna zostać wypowiedziana w sytuacji, kiedy ubezpieczający nie chce kontynuować ubezpieczenia w towarzystwie Allianz Polska prze kolejny okres ubezpieczenia. Należy wówczas złożyć ubezpieczycielowi rezygnację z ubezpieczenia najpóźniej dzień przed końcem umowy ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie należy złożyć:

  • osobiście, w najbliższej jednostce Allianz Polska, prosząc o potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia
  • korespondencyjnie na adres: Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta,
    ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

W przypadku, gdy nie zostanie złożona rezygnacja w terminie, Allianz Polska ma obowiązek automatycznego wznowienia polisy OC na kolejne 12 miesięcy.