Altus TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tworzy i zarządza funduszami inwestycyjnymi od 2008r. Oferta towarzystwa skierowana jest do zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 22 380 32 85
faks +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl


Dane spółki:

NIP: 108-00-03-690
Kapitał spółki: 4.000.000 złotych opłacony w całości
Zarząd:
 • Piotr Osiecki – Prezes Zarządu
 • Andrzej Zydorowicz – Członek Zarządu
 • Jakub Ryba – Członek Zarządu
 • Witold Chuść – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Krzysztof Rożko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jerzy Krzysztof Kotkowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Kowalczewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Mania – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000290831
Akcjonariat:
 • Piotr Osiecki – 56,5%
 • Bogusław Galewski – 12,5%
 • Michał Kowalczewski – 12,5%
 • Rafał Mania – 9,5%
 • Andrzej Zydorowicz- 9%



Oferta towarzystwa:

Fundusze Inwestycyjne Altus:
 • Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami:
  – Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego
  – Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych
 • Altus Alternative Investments FIZ z wydzielonymi subfunduszami:
  – Altus Subfundusz Private Equity
  – Altus Subfundusz Real Estate
 • Zachodni Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych
 • Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Altus 1 FIZ
 • FIZ Polskiego Sektora Energetycznego
 • Altus 4 FIZ
 • Altus 7 FIZ
 • Altus ASZ FIZ Obligacji 1
 • Altus 9 FIZ
 • Altus 10 FIZ
 • FIZ Skok 1
 • Altus 12 FIZ
 • Altus 13 FIZ
 • Altus 14 FIZ
 • Altus 15 FIZ
 • Altus 16 FIZ
 • SKOK SFIO Etyczny 1