Amplico Life S.A.

Amplico Life Spółka Akcyjna

Amplico Life Spółka Akcyjna funkcjonuje na polskim rynku ubezpieczeń życiowych od 1990r. W swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Wizytówka towarzystwa: Amplico Life

Dane adresowe: Amplico Life S.A.
ul. Przemysłowa 26,
00-450 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (48) 22 523 50 00,
faks (48) 22 523 54 44


Dane spółki:

NIP: 526-030-50-06
Kapitał spółki: 11.000.000,00 złotych, wpłacony w całości
Zarząd: Łukasz Kalinowski – Prezes Zarządu
Iwona Ochocka – Członek Zarządu
Mirosław Kisyk – Członek Zarządu
Toby Srihiran – Brown – Członek Zarządu
Norbert Rawa – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: brak danych
KRS: 0000028131
Akcjonariat: Alico – 100% akcjiOferta towarzystwa Amplico Life

Ubezpieczenia dla klienta indywidualnego:

Ubezpieczenia ochronne:
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie – Twój Pakiet Ochronny
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie – Ochrona Życia Plus
Ubezpieczenia oszczędnościowe:
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie – Życie+
 • Indywidualne ubezpieczenie dożywotnie – Sukcesor+/Sukcesor
 • Indywidualne ubezpieczenie na dożycie dla dziecka – Junior+
 • Indywidualne ubezpieczenie na dożycie – Senior +
 • Indywidualne ubezpieczenie na dożycie ze składką jednorazową – Premia +
Ubezpieczenia inwestycyjne:
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – Super Kapitał
 • Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym typ „S”
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku – Ampliko MultiInwestor
Ubezpieczenia wypadkowe:
 • Wypadkowy pakiet ubezpieczeniowy – Twoje Bezpieczne Jutro
 • Wypadkowy pakiet ubezpieczeniowy – Twoja Bezpieczna Przyszłość
 • Ubezpieczeniowy pakiet medyczny – EkstraMed
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW – Asekuracja 2000+
 • Ubezpieczenie Ubezpieczającego i Dziecka na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW – Opieka 2000+
 • Ubezpieczenie szpitalne na wypadek następstw NW – Pierwsza pomoc 2000+
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa NW komunikacyjnego – W drodze
 • Ubezpieczenie Małżonka i Dzieci na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa NW – Rodzina 2000+
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci NW – Twój opiekun
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa oraz gwarancja opłacania składek na wypadek inwalidztwa NW – Super Ochrona
Ubezpieczenia zdrowotne:
 • Ubezpieczeniowy pakiet zdrowotny – Twoje Zdrowie
 • Ubezpieczenie na wypadek groźnych chorób – Szlachetne Zdrowie
 • Ubezpieczeniowy pakiet medyczny EkstraMed
 • Ubezpieczenie szpitalne
Ubezpieczenia dla firm:
Ubezpieczenia ochronne:
 • Ubezpieczenie grupowe Nasza Firma Plus
 • Ubezpieczenie grupowe Nasza Firma Plus – wariant bezpieczny
 • Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Ubezpieczenie na wypadek całkowitego inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek groźnej choroby
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie na wypadek operacji na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru
 • Ubezpieczenie na życie dziecka
 • Ubezpieczenie na życie małżonka
 • Ubezpieczenie Telediagnoza
 • Ubezpieczenie rodzinne na życie
Ubezpieczenia inwestycyjne:
 • Grupowe ubezpieczenie inwestycyjne Nestor
 • Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROGRAM NESTOR 2000 PLUS
 • Grupowe ubezpieczenie funduszu kapitałowego Nasz Fundusz