Zgłaszanie roszczeń Amplico Life

Zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczeń na życie w towarzystwie Amplico Life należy dokonać jak najszybciej najlepiej, dostarczając pełną dokumentację do Departamentu Roszczeń:

 • telefonicznie – kontaktując się z Telefonicznym Centrum Informacji pod numerem tel. 48 22 523 50 70
 • korespondencyjnie – wysyłając formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:
  Departament Roszczeń Amplico Life
  ul. Przemysłowa 26
  00-450 Warszawa
 • osobiście – składając dokumentację w głównym oddziale Amplico Life
  ul. Przemysłowa 26, Warszawa
  lub w wybranej Agencji Amplico Life
 • e-mailowo – wysyłając informacje o zdarzeniu na adres roszczenia@metlifeamplico.pl