Amplico OFE

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Amplico PTE SA jest częścią grupy MetLife, największego ubezpieczyciela na życie w Stanach Zjednoczonych. Spółka Amplico PTE jest jednym z największych funduszy emerytalnych na rynku polskim i oferuje swoim klientom obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne.

Wizytówka towarzystwa: Amplico OFE:

Dane adresowe: Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Przemysłowa 26,
00-450 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. (48) 22 523 55 00
faks (48) 22 622 16 66


Dane spółki:

NIP: 526-22-55-979
Kapitał spółki: 93 602 400 zł, wpłacony w całości
Zarząd: Rafał Mikusiński – Prezes Zarządu
Marek Lisowski – Członek Zarządu
Gabriel Borg – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Brak danych
KRS: 0000043539
Akcjonariat: Amplico Life S.A. – 50% akcji
Alico (American Life Insurance Company) – 50% akcjiOferta towarzystwa Amplico OFE:


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych – Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny