Aviva Investors Poland TFI

Wizytówka towarzystwa: Aviva Investors Poland TFI

Dane adresowe: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Dane kontaktowe: infolinia: 801 888 444
infolinia dla tel. kom. +48 22 557 44 44
faks: (22) 557 40 19
e-mail: bok@aviva.pl


Dane spółki:

NIP: 897-15-53-438
Kapitał spółki: 12 000 000 zł opłacony w całości
Zarząd: Marek Przybylski – Prezes Zarządu
Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza: brak danych
KRS: 0000011017
Akcjonariat: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. – 100% udziałówOferta towarzystwa: Aviva Investors Poland TFI

I Produkty inwestycyjne:

Fundusze inwestycyjne:
Fundusze bezpieczne:
 • Aviva Investors Depozyt Plus
 • Aviva Investors Obligacji
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
 • Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
Fundusze stabilnego wzrostu:
 • Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
 • Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Fundusze zrównoważone:
 • Aviva Investors Aktywnej Alokacji
 • Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
 • Aviva Investors Zrównoważony
Fundusze akcji:
 • Aviva Investors Polskich Akcji
 • Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
 • Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
 • Aviva Investors Małych Spółek
 • Aviva Investors Nowych Spółek
 • Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Programy inwestycyjne:
 • program VIP
 • Aviva Investors Indywidualny Program Inwestycyjny
 • Program Pierwszy Krok
 

II Produkty ubezpieczeniowo – inwestycyjne:

Ubezpieczenia inwestycyjne:
 • Bonus VIP
 • Kapitalna Przyszłość
Produkty strukturyzowane:
 • Aviva Gwarancja Akcje Europejskie
 • CU Gwarancja Nowe Horyzonty
 • CU Gwarancja Globalne Inwestycje III
 • CU Gwarancja Światowe Surowce
 • CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania
 • CU Gwarancja Nowa Energia
 • CU Gwarancja Globalne Inwestycje II
 • CU Gwarancja Globalne Inwestycje
 • CU Gwarancja Polskie Akcje Plus