Zgłaszanie roszczeń Aviva na Życie

Aby zgłosić roszczenie w TU Aviva na Życie SA należy przesłać komplet dokumentów na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

Wszelkich informacji na temat zgłoszenia roszczeń towarzystwo Aviva udziela poprzez:

  • Telecentrum: 801 888 444; (+48 22) 557 44 44 w godzinach 7.30 – 20.00
  • Fax: (+48 22) 557 40 03
  • Email: bok@aviva.pl