Zgłaszanie szkód Aviva

Szkodę w towarzystwie Aviva najlepiej zgłosić bezpośrednio z miejsca zdarzenia pod numerem telefonu: 0 801 28 28 28 lub +48 22 563 28 28, lub wypełniając poniższy formularz i wysyłając go na adres: Aviva, skr. pocztowa nr 11, 00-800 Warszawa 66.
Formularz zgłoszenia szkody w Aviva