AXA OFE

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

AXA PTE SA na polskim rynku istnieje od 1999r. jest częścią Grupy Axa. Towarzystwo zarządza AXA Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Wizytówka towarzystwa: AXA OFE:

Dane adresowe: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 555 00 00
faks: 22 555 05 00


Dane spółki:

NIP: 521-29-38-570
Kapitał spółki: 116 612 000 zł – wpłacony w całości
Zarząd: Robert Garnczarek – Prezes Zarządu
Kacper Niziołek – Wiceprezes Zarządu
Paweł Michalik – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Brak danych
KRS: 110776
Akcjonariat: Société Beaujon (Francja) – 100%Oferta towarzystwa AXA OFE:

 


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych – AXA Otwarty Fundusz Emerytalny