AXA TFI

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (AXA TFI S.A.)

AXA TFI S.A. rozpoczęła działalność w kwietniu 2009 roku, natomiast pozwolenie na  prowadzenie działalności i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenie usług zarządzania aktywami Towarzystwo otrzymało rok później.

AXA TFI zarządza aktywami o wartości 2 095 769 083 zł (dane na 31 sierpnia 2011).

Towarzystwo oferuje produkty o charakterze inwestycyjnym – fundusze inwestycyjne i usługę zarządzania aktywami.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: AXA TFI
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 22 555 07 00
faks 22 555 07 01
e-mail: axa.tfi@axa-polska.pl


Dane spółki:

NIP:  108-00-07-417
Kapitał spółki:

11 250 000 – wpłacony w całości

Zarząd:
 • Aneta Podyma – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Kosior – Członek Zarządu
 • Leszek Auda – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: brak danych
KRS: 0000329866
Akcjonariat: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 100% akcjiOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO):
 • Subfundusze akcji:
  – AXA Akcji „Big Players”
  – AXA Akcji
 • Subfundusze aktywnej alokacji:
  – AXA Equity AAA
 • Subfundusze dłużne:
  – AXA Bond AAA
  – AXA Obligacji
  – AXA Lokacyjny
 • Subfundusze mieszane:
  – AXA Zrównoważony
  – AXA Stabilnego Wzrostu