AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna działa na polskim rynku od 1994r. Do 2006r. spółka zarejestrowana była pod nazwą Winterthur Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Axa Życie należy do Grupy Axa, jednej z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Towarzystwo specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń ochronnych i inwestycyjnych.

Wizytówka towarzystwa Axa Życie:

Dane adresowe: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. +48 22 555 00 00
faks: +48 22 555 05 00
infolinia: 0 801 200 200


Dane spółki:

NIP: 521-10-36-859
Kapitał spółki: 360 540 000 zł – wpłacony w całości
Zarząd: Jarosław Bartkiewicz- Prezes Zarządu
Janusz Arczewski – Członek Zarządu
Ewa Dąbrowska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Brak danych
KRS: 41216
Akcjonariat: AXA S.A. (Francja) – 9,76%
Société Beaujon (Francja) – 90,24%Oferta towarzystwa Axa Życie:
Oferta dla klientów indywidualnych:

Ubezpieczenia na życie:
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Złoty środek”
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie „Plan Inwestycyjny Selekt, Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż”
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo „Plan Inwestycyjny Multi”
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie „Plan Inwestycyjny Multi, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż”
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie „Plan Inwestycyjny Multi 5-15, Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15″
 • Ubezpieczenie na życie „Plan ochronny Axa”
 • Ubezpieczenie na życie „Parasol”
 • Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Dekada”
ubezpieczenia zdrowotne:
 • Ubezpieczenie zdrowotne „Vitalite”
Oferta dla firm:
Grupowe ubezpieczenia na życie:
 • Grupowe ubezpieczenia na życie „Optymalny wybór Axa”
 • Grupowe ubezpieczenia na życie „Trafna Decyzja”
 • Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo – wychowawczych Klasowy „Wybór AXA”
Grupowe ubezpieczenia zdrowotne:
 • Grupowe ubezpieczenie zdrowotne Axa Med
 • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne „Plan Zdrowotny”