BZ WBK TFI

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęło działalność w 1998r. Jest  jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. Zarządza funduszami Inwestycyjnymi Arka. Środki powierzone przez klientów BZ WBK TFI lokuje, w zależności od wybranego funduszu / subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.
Towarzystwo oprócz funduszy inwestycyjnych posiada w swojej ofercie programy oszczędnościowe oraz Indywidualne Konta Emerytalne.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
pl. Wolności 16
61-739 Poznań
Dane kontaktowe: infolinia: 801 123 801 lub +48 61 885 19 19
faks: +48 61 855 73 21
e-mail: tfi@bzwbk.pl


Dane spółki:

NIP: 7781314701
Kapitał spółki: 13.202.000,00 PLN (wpłacony w całości)
Zarząd:
 • Jacek Marcinowski – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Człapowski – Członek Zarządu
 • Marlena Janota – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Piotr Bodył Szymala – Członek Rady Nadzorczej
 • Wanda Rogowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Mateusz Morawiecki – Członek Rady Nadzorczej
 • Justyn Konieczny – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000001132
Akcjonariat: BZ WBK Asset Management S.A.Oferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne otwarte: Arka BZ WBK FIO:

 • Subfundusze akcji
 • Subfundusze mieszane
 • Subfundusze papierów dłużnych
 • Jak wybrać Subfundusz?
 • Zobacz także – Arka Prestiż SFIO
Fundusze inwestycyjne zamknięte:  FIZ:

 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
 • Arka BZ WBK Akcji Śr. i Wsch. Europy FIZ
Systematyczne oszczędzanie:
 • Program Inwestycyjny Moja Przyszłość
 • Pewny Start Dziecka
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • III filar systemu emerytalnego