TU na Życie Cardif S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

TU na Życie Cardif wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas. Na polskim rynku działa od 1997r. Spółka specjalizuje się w sprzedaży indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie.

Wizytówka towarzystwa: Cardif

Dane adresowe: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 22 529 0123
faks 22 529 0111
Infolinia: tel. 801 801 111, 22 319 00 00
e-mail: cardif@cardif.pl


Dane spółki:

NIP: 525-20-30-109
Kapitał spółki: 30 000 000 zł opłacony w całości
Zarząd: Jan Emeryk Rościszewski – Prezes Zarządu
Leszek Jan Skop – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Jean Proust – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominique Barthalon – Członek Rady Nadzorczej
Pascal Perrier – Członek Rady Nadzorczej
Gérard Binet – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000048866
Akcjonariat: BNP PARIBAS – 100%Oferta towarzystwa Cardif:

Ubezpieczenia indywidualne:
 • Terminowe ubezpieczenie na życie Pocztylion Życie
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – Protektor
 • Posagowe ubezpieczenie na życie Pocztylion Życie
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pocztylion Życie
 • Ubezpieczenie inwestycyjne Pocztylion Życie
 • Ubezpieczenie inwestycyjne Pocztylion Życie z indywidualnym kontem emerytalnym IKE Cardif
 • Fundusze kapitałowe
Ubezpieczenia grupowe:
 • Grupowe ubezpieczenia na życie Solidna Firma
Ubezpieczenia sprzedawane poprzez Call Center
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub zdrowia
 • Ubezpieczenie szpitalne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
Bancassurance:
 • Produkty finansowe
 • Produkty ubezpieczeniowe