Compensa Bydgoszcz

Oddział Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Matejki 1a, 85-061 Bydgoszcz
Tel. (052) 345 61 82, (052) 345 61 84