Compensa Rzeszów

Oddział Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Bernardyńska 2/7, 35-069 Rzeszów
Tel. (017) 853 82 61, (017) 853 53 80

Agencja Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Piłsudskiego 31, 35-001 Rzeszów
Tel. (017) 852 11 89