Wypowiedzenie umowy w Compensa

Roczną polisę OC należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem umowy ubezpieczenia. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej, osobiście w placówce Compensy lub wysłana pocztą do Centrum Rozliczeniowego lub oddziału Compensy.

Jeżeli samochód ubezpieczony w towarzystwie Compensa, zostaje sprzedany, to zbywca auta powinien poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży pojazdu, przedstawiając jednocześnie umowę kupna-sprzedaży.

Z dniem podpisania umowy kupna-sprzedaży nabywca staje się posiadaczem nie tylko zakupionego auta, ale również zawartej polisy OC. Prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez zbywcę umowy ubezpieczenia przechodzą wówczas na nowego właściciela pojazdu.  Jeśli nie chce on kontynuować polisy OC zbywcy, musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakupu samochodu druk wypowiedzenia wraz z kopią umowy kupna-sprzedaży w najbliższym Oddziale Compensy  lub w Centrum Rozliczeniowym.  Jeśli nabywca chce kontynuować polisę OC, to wystarczy, że podpisze aneks do umowy podając swoje dane i nowe numery rejestracyjne auta.

Dodatkowych informacji na temat wypowiedzenia polis OC towarzystwo Compensa udziela pod numerem infolinii: 0 801 120 000.