Concordia

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dawniej Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) rozpoczęło swoją działalność w 1996 r. W 1999 r. pierwsze udziały objeła Concordia Versicherungsgruppe z Hanoweru i Vereinigte Hagelversicherungen z Giessen. W 2002 r. nastąpiła zmiana nazwy TUW „Wielkopolska” na Concordia Wielkopolska TUW a w  2005 r. została zmieniona nazwa z Concordia Wielkopolska TUW na Concordia Polska TUW.

Concordia posiada obecnie 10 Oddziałów, prawie 40 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych oraz współpracuje z blisko 2000 Pośrednikami w całej Polsce. W 2010 roku Gazeta Bankowa przyznała Concordii IV miejsce w rankingu Firm Ubezpieczeniowych.

Wizytówka towarzystwa Concordi:

Dane adresowe: Concordia
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel.: 0 61 85 84 800
fax: 0 61 85 84 801
e-mail: office@grupaconcordia.pl


Dane spółki:

NIP: 778-12-11-349
Kapitał spółki: 57 286 298 zł.
Zarząd: Piotr Narloch – Prezes Zarządu
Marcin Kotulski – Członek Zarządu
Andrzej Cyganik – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Paweł Pawłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr Rainer Langner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Hans-Jürgen Schrader – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jörn David – Członek Rady Nadzorczej
Dr Heiner Feldhaus – Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Glaubitz – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej
Walter Sailer – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000083521
Akcjonariat: Concordia Versicherung Holding – 96,3%
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA – 3,7%Oferta towarzystwa Warta:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty i zniszczenia
 • Auto Assistance
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Ochrona Prawna
 • Odpowiedzialność cywilna (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w środowisku
ubezpieczenia majątkowe:
 • Concordia Profit – ubezpieczenie majątku dla małych i średnich firm
 • Concordia Plus – kompleksowe ubezpieczenie mienia i rodziny
 • Concordia Firma – pakiet ubezpieczeń dla średnich i małych przedsiębiorstw
ubezpieczenia rolne:
 • Concordia Agro – kompleksowy pakiet ubezpieczeń dla gospodarstw rolnych oraz firm Agro
 • ubezpieczenia dotowane z budżetu państwa
 • komercyjne ubezpieczenie upraw
ubezpieczenia osobowe:
 • Concordia Wigor – pakiet ubezpieczeń osobowych składający się z:
 • grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacji i turystyki konnej
 • kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomościami
 • ubezpieczenia majątkowe dla firm – Concordia Profit
ubezpieczenia inne:
 • pakiet ubezpieczeń dla myśliwych i kół łowieckich
 • pakiet ubezpieczeń dla gmin
 • pakiet Bezpieczna Szkoła