Zgłaszanie roszczeń Concordia Życie

Roszczenie z tytułu zawartego ubezpieczenia na życie w Concordia Capital można zgłosić na stronie internetowej: concordiaubezpieczenia.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szkodę z indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie można również zgłosić, wysyłając dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z kompletem dokumentów na adres:
Biura Świadczeń Concordia Capital S.A.
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Dodatkowe informacje na temat zgłoszenia roszczenia można uzyskać pod numerem tel.  061 858 48 67 lub pisząc na adres: cc.swiadczenia@grupaconcordia.pl.