Zgłaszanie szkód Concordia

W przypadku zaistniałej szkody należy niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu towarzystwo Concordia.

Szkodę w towarzystwie Concordia Polska TUW można zgłosić:

  • osobiście w najbliższej jednostce terenowej,
  • wysyłając druk zgłoszenia szkody na adres najbliżej działającej od miejsca zamieszkania poszkodowanego jednostki terytorialnej Towarzystwa w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
  • wypełniając formularz zgłoszenia szkody na stronie internetowej www.concordiaubezpieczenia.pl
  • telefonicznie pod nr. tel. 061 858 48 08 lub 061 858 48 65 lub fax 061 858 48 99
  • wysyłając formularz zgłoszenia szkody na adres e-mailowy:szkody.poznan@grupaconcordia.pl