Wypowiedzenie umowy Ergo Hestia

Ubezpieczenie OC komunikacyjne, które zostało zawarte na okres 12 miesięcy można wypowiedzieć w momencie:

  • zakończenia polisy. Wystarczy dostarczyć do towarzystwa Ergo Hestia oświadczenie o rezygnacji z zawartego ubezpieczenia OC. Należy wypowiedzieć ubezpieczenie nie później niż dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.
  • sprzedaży auta. Należy przesłać na adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot lub korzystając z formularza online na oficjalnej stronie Ergo Hestia, umowę kupna-sprzedaży, wypowiedzenie umowy, numer polisy oraz dane kontaktowe, aby ubezpieczyciel mógł zarejestrować sprzedaż pojazdu
  • wyrejestrowania pojazdu przez Wydział Komunikacji.

Jeżeli następuje sprzedaż auta, wówczas nabywcy przysługuje prawo do kontynuowania polisy OC zawartej przez zbywcę. Jeżeli kupujący nie wyraża chęci kontynuowania umowy ubezpieczenia, to musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakupu samochodu w towarzystwie Ergo Hestia pisemne oświadczenie o rezygnacji z zawartego ubezpieczenia.

Rezygnację z ubezpieczenia OC należy złożyć osobiście w oddziale Ergo Hestii lub wysłać na adres:

STU Ergo Hestia SA,

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot