TU na Życie EUROPA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna

TU na Życie Europa SA rozpoczęło swoją działalność w 2002r. Zajmuje drugie miejsce na liście największych firm ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń na życie. Wspólnie z TU Europa SA tworzą Grupę Ubezpieczeniową Europa.

Wizytówka towarzystwa: TU na Życie EUROPA S.A.

Dane adresowe: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA
ul. Powstańców Śląskich 2-4,
53-333 Wrocław
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (71) 33 41 800,
faks (71) 33 41 808
e-mail: sekretariat@tueuropa.pl


Dane spółki:

NIP: 895-17-65-137
Kapitał spółki: 307 200 000 zł
Zarząd: Jacek Podoba – Prezes Zarządu
Ewa Lipińska – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Mędrala – Wiceprezes Zarządu
Piotr Sztuba – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Radosław Stefurak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Boniecki – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000092396
Akcjonariat: TU Europa SA – 100%Oferta towarzystwa Polisa-Życie:

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:

Ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym:
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie o charakterze lokacyjnym – polisolokaty
 • Ubezpieczenie na życie – produkty strukturyzowane
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z indywidualną strategia zarządzania
 • Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych:
 • Ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości
 • Ubezpieczenie życia kredytobiorcy
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie hospitalizacji
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne
Ubezpieczenia do kredytów detalicznych:
 • Ubezpieczenie życia
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie hospitalizacji
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne
Ubezpieczenia do kart bankowych:
 • Ubezpieczenie życia posiadaczy kart kredytowych
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy kart
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne
Ubezpieczenia dla posiadaczy ROR:
 • Ubezpieczenie życia posiadaczy rachunków
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie hospitalizacji posiadaczy ROR
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania posiadaczy ROR
 • Ubezpieczenie typu assistance (techniczny i medyczny) dla posiadaczy ROR
Ubezpieczenia do lokat bankowych:
 • Ubezpieczenie życia posiadaczy lokat
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy lokat
 • Ubezpieczenie hospitalizacji
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne
Ubezpieczenia dla firm:
Ubezpieczenia dla małych i średnich firm:
 • Ubezpieczenie życia przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
 • Ubezpieczenie niezdolności do pracy przedsiębiorcy i osób go reprezentujących
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i współpracowników
 • Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne
Ubezpieczenia do rachunków bieżących firm:
 • Ubezpieczenie życia posiadacza rachunku
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie hospitalizacji
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne
Ubezpieczenia do leasingów:
 • Ubezpieczenie życia leasingobiorcy lub osób go reprezentujących
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie hospitalizacji leasingobiorcy lub osób go reprezentujących
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania leasingobiorcy lub osób go reprezentujących
 • Ubezpieczenie typu assistance medyczne leasingobiorcy lub osób go reprezentujących