FinLife TU na Życie S.A

16.12.2008r. nastąpiło połączenie spółek FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Powstała spółka przyjęła nazwę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.