Generali

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Generali TU SA jest częścią jednego z największych ubezpieczycieli w Europie – Grupy Generali Polska. Została powołana do życia w 1999r. wraz z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Spółka swoją działalność ukierunkowała głównie na sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Oferta towarzystwa skierowana jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Wizytówka towarzystwa Generali:

Dane adresowe: Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
Tel.: (22) 543-05-00
Fax: (22) 543-08-99
801-343-343 lub (22) 543-05-43
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18


Dane spółki:

NIP: 526-23-49-108
Kapitał spółki: 190,3 mln PLN opłacony w całości
Zarząd: Artur Olech
Martin Vrba
Magdalena Nawłoka
Antoni Brański
Krzysztof Wiecha
Rada Nadzorcza: Luisa Coloni
Klara Starkova
Jaroslav Mlynar
KRS: 0000010623
Akcjonariat: Generali PPF Holding B.V.Oferta towarzystwa Generali:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
 • Autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży i uszkodzenia
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Zielona Karta
 • Ochrona Prawna
 • Assistance – Lew Pomocnik
 • ubezpieczenie bagażu
ubezpieczenia turystyczne:
 • ubezpieczenie podróży zagranicznej
 • ubezpieczenie podróży przez sms
ubezpieczenia mienia:
 • Lew Lokator – ubezpieczenie dla osób wynajmujących i najmujących mieszkanie
 • Domownik – kompleksowe ubezpieczenie mieszkania, domu lub domu w budowie
 • Cyberubezpieczenie – ubezpieczenie domu lub mieszkania przez internet
 • Pakiet Diamentowy – kompleksowa ochrona mienia o wysokiej wartości
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
ubezpieczenia dla firm:
 • ubezpieczenie majątkowe
 • grupowe ubezpieczenia NNW dla pracowników firm
 • ubezpieczenia techniczne
 • ubezpieczenia finansowe
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia transportowe
 • grupowe ubezpieczenia zdrowotne