Generali OFE

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Generali PTE SA należy do grupy ubezpieczeniowo-finansowej Generali Polska. Towarzystwo zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Generali.

Wizytówka towarzystwa: Generali OFE

Dane adresowe: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 022 543 0 500
faks: 0 22 543 08 99


Dane spółki:

NIP: 521-29-71-343
Kapitał spółki: 145,5 mln PLN w pełni opłacony
Zarząd: Artur Olech
Piotr Pindel
Jacek Smolarek
Rafał Markiewicz
Rada Nadzorcza:
Karol Lutkowski
Maciej Zielinski
Luisa Coloni
Jiri Straka
KRS: 0000008579
Akcjonariat: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali PPF Holding B.V.Oferta towarzystwa Generali OFE:

 


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru – Generali Otwarty Fundusz Emerytalny