Generali OFE Kraków

Oddział Małopolski Generali OFE
Rzemieślnicza 4A, 30-363  Kraków
tel: 012 410 92 60, faks: 012 410 92 50

Oddział Generali OFE Kraków I
Dietla 50/8, 31-039  Kraków
tel: 0 12 423 25 80, 0 12 422 90 50
faks: 0 12 422 90 50 wew. 13

Oddział Generali OFE Kraków III
Basztowa 3, 31-134  Kraków
tel: 0 12 623 74 74
tel: 0 12 623 75 64
tel: 0 12 623 75 94
faks: 0 12 632 11 24

I Oddział Miejski Generali OFE
Bajana 4, 31-465  Kraków
tel: 0 12 410 03 70, faks: 0 12 410 03 71