Generali Życie Kraków

Oddział Małopolski Generali Życie TU SA
30-363  Kraków, Rzemieślnicza 4A
tel: 012 410 92 60
faks: 012 410 92 50

Oddział Generali Życie TU SA Kraków I
31-039  Kraków, Dietla 50/8
tel: 0 12 423 25 80, 0 12 422 90 50
faks: 0 12 422 90 50 wew. 13

Oddział Generali Życie TU SA Kraków III
31-134  Kraków, Basztowa 3
tel: 0 12 623 74 74, 0 12 623 75 64, 0 12 623 75 94
faks: 0 12 632 11 24

I Oddział Miejski Generali Życie TU SA
31-465  Kraków, ul. Bajana 4
tel: 0 12 410 03 70
faks: 0 12 410 03 71