Zgłaszanie szkód Generali Życie

Zgłoszenia roszczenia z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie należy dokonać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. Generali Życie udostępnia kilka sposobów na dokonanie zgłoszenia:

  • listownie na adres: Generli Życie TU SA ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa, z dopiskiem Departament Likwidacji Szkód
  • telefonicznie pod numerem 0801 343 343 lub (+48) 22 543 0 543
  • faksem po numerem (+ 48) 22 543 09 17
  • e-mailowo: na adres: szkody.zycie@generali.pl wpisując w tytule maila „Zgłoszenie roszczenia/ Nazwę firmy/ Imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/ Internet”
  • osobiście w oddziale lub filii Generali
  • pomoc medyczna w kraju – telefonicznie pod numer Centrum Pomocy Generali (+48) 22 205 50 25
  • druga opinia medyczna – telefonicznie pod numer Centrum Obsługi Klienta Best Doctors 0 800 365 867