Generali Białystok

Oddział Mazowiecko-Podlaski Generali
ul. Św. Rocha 5, 15-879  Białystok
tel. 0 85 744 17 22, faks: 0 85 744 16 37
e-mail: bialystok.complex@generali.pl