Generali Kraków

Oddział Małopolski Generali
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 4A
tel: 012 410 92 60, faks: 012 410 92 50

Odział Kraków I
31-039 Kraków, ul. Dietla 50/8
tel: 0 12 423 25 80, 0 12 422 90 50, faks: 0 12 422 90 50 wew. 13

Oddział Kraków III
31-134 Kraków, ul. Basztowa 3
tel: 0 12 623 74 74, 0 12 623 75 64, 0 12 623 75 94, faks: 0 12 632 11 24

I Oddział Miejski
31-465 Kraków, ul. Bajana 4
tel: 0 12 410 03 70, faks: 0 12 410 03 71

Zespół Likwidacji Szkód Kraków
30 – 363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 4a
tel: 012 260 70 42, faks: 012 260 70 40