GO TFI

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Zezwolenie na prowadzenie działalności GO TFI S.A. otrzymało 7 listopada 2007r.

Oferta towarzystwa jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Spółka oferuje tworzenie funduszy dedykowanych, zarządza funduszami wyspecjalizowanymi w poszczególnych rynkach, pomaga w rozwoju przedsiębiorcom potrzebującym finansowania oraz finansuje nieruchomości.

Aktualnie Spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi GO Fund FIZ i Secus I FIZ SN.
Spółka prowadzi bezpośrednią dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych funduszy.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: GO TFI S. A.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa Budynek INTRACO
Dane kontaktowe: Tel. centrala: +48 22  860 63 76
Dział sprzedaży: +48 22 636 03 66
Faks: +48 22 378 26 37


Dane spółki:

NIP: 1080003709
Kapitał spółki: 1.640.000 PLN
Zarząd:
 • Beata Kielan – Prezes Zarządu GO TFI SA
 • Tomasz Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu GO TFI SA
Rada Nadzorcza:
 • Marek Kołodziejak – Członek Rady Nadzorczej
 • Katarzyna Iwaniuk Michalczuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Kulik – Członek Rady Nadzorczej
 • Arkadiusz Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000292229
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

Fundusze dedykowane: Fundusze inwestycyjne zamknięte:

 • GO FUND FIZ
  – SubGo Fund Energia2
  – SUBGO Obligacje 1
  – SubGo Micro
  – SECUS 1 FIZ SN
  – SubGO Fund Wierzytelności
 • GO FUND 1 FIZ AN
 • GO FUND 2 FIZ AN