Gothaer Kielce

Oddział Gothaer Kielce
ul. Szermentowskiego 5, 25-405 Kielce
tel. (41) 343 53 10 , faks: (41) 343 53 24
email: kielce@ptu.pl