Gothaer Szczecin

Oddział Gothaer Szczecin
ul. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin
tel. (91) 489 68 00, faks: (91) 489 68 01