Zgłaszanie szkód Gothaer

W przypadku wystąpienia szkody należy jak najszybciej powiadomić towarzystwo Gothaer. W tym celu należy skontaktować się z Gothaer, pod nr telefonu 22 469 69 69.

Do uzyskania informacji o szkodzie towarzystwo Gothaer udostępnia także:

  • e-mail: kontakt@gothaer.pl
  • faks: 22 469 69 70