HDI Asekuracja

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działa na polskim rynku od ponad 20 lat. W 2010r. nastąpiło połączenie HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako spółki przejmującej, i HDI-Gerling Polska TU S.A., jako spółki przejmowanej. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Talanx International AG, jeden z największych ubezpieczycieli w Europie. Towarzystwo HDI-Asekuracja oferuje swoim klientom ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Produkty skierowane są do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do korporacji.

Wizytówka towarzystwa HDI-Asekuracja:

Dane adresowe: Centrala HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Al. Jerozolimskie 133A
02 – 304 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
infolinia 801 801 181 lub +48 22 44 99 999
(czynna od poniedziałku – do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00).


Dane spółki:

NIP: 796-10-10-902
Kapitał spółki: 180 700 000 zł, kapitał opłacony w całości
Zarząd: Dr Zbigniew J. Staszak – Prezes Zarządu
Maciej Friedel – Członek Zarządu
Hubert Mordka – Członek Zarządu
Jarosław Piątkowski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Torsten Leue – Przewodniczący Rady
Mathias Maak – Zastępca Przewodniczącego Rady
Dr Immo Querner – Członek Rady
Oliver Schmid – Członek Rady
KRS: Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000036629
Akcjonariat: Talanx International AG (Grupa Talanx) z siedzibą w HanowerzeOferta towarzystwa HDI Asekuracja:

ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:
ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • HDI Auto Casco – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
 • HDI Opony – pomoc w razie uszkodzenia opon, dętek lub kół w ubezpieczonym pojeździe
 • HDI Mini Gap – ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od kradzieży
 • HDI GAP Auto Casco
 • HDI Assistance ubezpieczenie oferujące pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu
 • HDI NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • HDI Szyby – ubezpieczenie szyb w pojeździe od uszkodzeń
 • HDI Ochrona Prawna
ubezpieczenie mienia:
 • kompleksowe ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych – HDI Rodzina
ubezpieczenia turystyczne:
 • HDI Rodzina Ski – ubezpieczenie dla narciarzy i snowboardzistów (zakres ubezpieczenia obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej)
 • HDI Podróż – ubezpieczenie turystyczne podczas podróży zagranicznej
ubezpieczenia osobowe:
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenia rolnicze:
 • ubezpieczenie upraw rolnych z budżetu państwa
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
 • ubezpieczenie HDI Rolnik
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
 • pakiet Bezpieczne Gospodarstwo Plus
ubezpieczenia dla małych i średnich firm:
ubezpieczenie mienia:
 • HDI Firma
 • Ubezpieczenie od ognia
 • Ubezpieczenie od kradzieży
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie All-Risks
 • Ubezpieczenie szyb
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
 •  ubezpieczenie OC
ubezpieczenia techniczne:
 •  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
 • ubezpieczenie robót budowlano-montażowych
 • ubezpieczenie maszyn budowlanych, sprzętu, wyposażenia oraz zaplecza budowy
pracownicze ubezpieczenie nnw:
 •  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenie podróżne i turystyczne:
 •  ubezpieczenie HDI Podróż
ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC
 • HDI OPONY
 • HDI MINI GAP
 • HDI AUTO CASCO
 • HDI GAP AUTO CASCO
 • HDI ASSISTANCE
 • HDI NNW
 • HDI SZYBYHDI OCHRONA PRAWNA
wspólnoty mieszkaniowe:
 • ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej